7 Μαΐ 2015

Rose

                                      Λάδι σε ξύλο  52 cm x 56 cm

Preety Bird

                                        Λάδι σε ξύλο  28 cm x 40 cm

6 Μαΐ 2015

Deep Space Of Inner Self

                                        Λάδι σε Ξύλο 70 cm x 30 cm