20 Νοε 2014

Trouble in my brain

                                        Λάδι σε ξύλο 39 cm x 56 cm